οτι λέει το title (του εσωτερικού του ψυγείου προφανώς, μην πάει κανείς να κάνει τον έξυπνο)