Χρησιμοποιεί κανείς; Ποια προτιμάτε και γιατί; Υπάρχει τρίτη εναλλακτική;