Αφού μας τελείωσε οριστικά και το Mindhunter, για να δούμε κι αυτό εδώ. Φαίνεται υποσχόμενο πάντως.