Θενκς για το τιπ, αλλά δυστυχώς κι εκεί ακριβά βγαίνει. Τύπου 30-40€ εσωτερικό και 70€ εξωτερικό. Τα πακέτα μου είναι πάνω κάτω 50x50x50 και 50x50x30.