Λειτουργεί, αλλά αν θυμάμαι καλά γυρίζει ελάχιστα πιο αργά από ότι θα έπρεπε.
Αν το θέλει κάποιος για επισκευή, ανταλλακτικά, οτιδήποτε πμ άμεσα γιατί θα πάει για πέταμα.