Ένα NAS Synology μονό. Ή καποιο αντίστοιχο.
Ευχαριστώ.