θα μπορούσε να ήταν appreciation thread του πρόσφατα εκλιπόντος Nebojša Glogovac (έχει παίξει σχεδόν σε όλες τις αξιόλογες γιουγκοσλαβικές ταινίες -πχ Krugovi, Klopka κλπ). εν προκειμένω, λέει ο Rajko Grlić, […] this is a film about the present moment in Croatian history, about its prevailing atmosphere of hatred and intolerance. Ante Tomić and I, as co-screenwriters who have quite extensive personal experiences with these attitudes, wish to tell that story through the lives of people who will never end up in newspapers or web portals, but thorough whom we can determine what the hatred thrives on and how it shapes people’s lives.

Four very different people live in the same building but avoid each other because of differences in how they live their lives, what they believe in, and where they come from. They would probably never exchange a word, but misfortune pushes them towards each other. Their lives entangle in ways that profoundly challenge deep-held beliefs and prejudices surrounding material status, sexual orientation, nationality and religion. Slowly, and even painfully, they begin to open up to each other and recognize the essential humanity each of them possesses.

όλα αναπτύσσονται όμορφα (και συγχέονται μεταξύ τους καθώς οι διάφορες αντιλήψεις αποσχίζονται από τους διάφορους συνήθεις φορείς τους) στο φόντο του σύγχρονου Zagreb: το εθνικό, το πολιτικό, το έμφυλο, το θρησκευτικό, το ταξικό. το "ανθρώπινο" εν τέλει