μείον €18,07 ευρω για τα έξοδα του σέρβερ

το ταμείο μας έχει 36,1 ευρώ