Ναι ναι είχε κάποια θέματα η μετάδοση τις τελευταίες μέρες στο σταθμο, διορθώθηκε τώρα. Ευχαριστώ