Βγάλαμε αυτό το βίντεο που μπορεί να αρέσει σε κάποιονε


Επίσης το νέο ΕΡ βρίσκεται σε Σπότιφάη και Μπάντκαμπ

Kαι παίζουν και 2 λάηβ στη Θεσσαλονίκη στις 21/5 και το άλλο το Σάββατο 25/5 που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Αυτά, ευχαριστώ!