άλλα είναι τα θέματα του Τραμπ και αφορούν κυρίως στα εσωτερικά των ΗΠΑ.
προφανώς για τη διεθνή σκηνή η χώρα είναι επικίνδυνη ανεξαρτήτως προέδρου.