Σουηδικό μπλακ χουμορ στα καλύτερα του.

https://www.imdb.com/title/tt8456154/?ref_=nv_sr_srsg_4