Σημειωτέον ότι στο υπ' αρ. 31 ποστ του θρεντ θα βρείτε αποθεωτικό ποστ για την Dawn.