^Δισκάρα απλά. Τα ζόμπια ικανοποίησαν τις προσδοκίες με το παραπάνω.