Αγορές/προσθήκες του τελευταίου μήνα:Suffocation - Effigy of the Forgotten
Chelsea Wolfe - Abyss
Dead on Parole - Πληγές

Και δυο δωράκια: Dala Sun - Sala Dun
Sadhus (The Smoking Community) - Sadhus (The Smoking Community)